Προκήρυξη διαγωνισμού((Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 86/08-05-2023) για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» συνολικής αξία 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/5/2023 Καταληκτική Ημ/νία και Ώρα υποβολής προσφορών:26/05/2023 15:00 Επ. υπεύθυνος: Αλεξίου Γεώργιος Έργο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την …

ΠερισσότεραΠροκήρυξη διαγωνισμού((Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 86/08-05-2023) για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» συνολικής αξία 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 64/16-04-2021) για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» συνολικής αξίας 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/4/2021 Καταληκτική Ημ/νία και Ώρα υποβολής προσφορών:06/05/2021 14:00 Επ. υπεύθυνος: Αλεξίου Γεώργιος Έργο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την …

ΠερισσότεραΠροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 64/16-04-2021) για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» συνολικής αξίας 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 15/11-02-2021) για την προμήθεια Κυτταρομετρητή, με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 150.000,00 με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/2/2021 Καταληκτική Ημ/νία και Ώρα υποβολής προσφορών:01/03/2021 15:00 Επ. υπεύθυνος: Αλεξίου Γεώργιος Έργο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την …

ΠερισσότεραΠροκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 15/11-02-2021) για την προμήθεια Κυτταρομετρητή, με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 150.000,00 με ΦΠΑ.