Διοικητικό συμβούλιο

  1. Διευθυντής: Αθανάσιος Κυρίτσης του Πέτρου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Νευρολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. Αναπληρωτής Διευθυντής: Σπυρίδων Βούλγαρης του Γεωργίου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Νευροχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .
  3. Σωτήριος Γιαννόπουλος του Σταύρου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Νευρολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  4. Κατερίνα Αντωνίου, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  5. Γεώργιος Αλεξίου του Αθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  6. Χρύσα Σιόκα του Γεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων