Συμμετοχή στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας και βιβλίο περιλήψεων με εργασίες στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΜIS 5070923

Ιστοσελίδα 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Κυτταρομετρίας

https://kyttarometria.gr/events/cgr2021/

Βιβλίο Περιλήψεων εργασιών ( Συμπεριλαμβάνονται εργασίες που υλοποίηθηκαν στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό ΜIS «5070923).

https://cytometry2021.fohevents.gr/index.php/vivllio-perilipseon/

E-Posters

https://cytometry2021.fohevents.gr/index.php/e-posters/

Η σύνοψη του συνεδρίου στο YouTube

 

Οι ομιλίες του συνεδρίου στο YouTube