Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ Κύκλος

Το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί την πράξη με τίτλο:« Ανάπτυξη θεραπογνωστικού μορίου για τη θεραπεία & διάγνωση γλοιοβλαστώματος» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03263 και κωδικό MIS «5149205» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου …

ΠερισσότεραΕνιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ Κύκλος

Συνεργασία του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου με το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Στα πλαίσια της επιστημονικής συνεργασίας του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου με το εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου παρουσίαση  στην Καθηγήτρια και Διευθύντρια του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας κα Διαμάντω Λάζαρη των …

ΠερισσότεραΣυνεργασία του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου με το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

LD-Lefkothea Dova

Lefkothea Dova , is a PhD in Cancer Molecular Biology. She has been a Senior Research Associate in the Neurosurgical Institute, University of Ioannina, studying the impact of intraoperative Flow Cytometry (iFC) in cancer cell …

ΠερισσότεραLD-Lefkothea Dova

Συμμετοχή στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας και βιβλίο περιλήψεων με εργασίες στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΜIS 5070923

Ιστοσελίδα 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Κυτταρομετρίας https://kyttarometria.gr/events/cgr2021/ Βιβλίο Περιλήψεων εργασιών ( Συμπεριλαμβάνονται εργασίες που υλοποίηθηκαν στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό ΜIS «5070923). https://cytometry2021.fohevents.gr/index.php/vivllio-perilipseon/ E-Posters …

ΠερισσότεραΣυμμετοχή στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας και βιβλίο περιλήψεων με εργασίες στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΜIS 5070923