Συνεργασία του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου με το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Στα πλαίσια της επιστημονικής συνεργασίας του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου με το εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου παρουσίαση  στην Καθηγήτρια και Διευθύντρια του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας κα Διαμάντω Λάζαρη των ερευνητικών αποτελεσμάτων από ουσίες που απομονώθηκαν από φυτά στο εργαστήριο της και μελετήθηκαν στο Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο για  την πιθανή αντικαρκινική τους δράσης σε γλοιώματα.

.