15-9-2023 Ημερίδα Προβολής και Δημοσιότητας αποτελεσμάτων του έργου «Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου: Εξατομικευμένη Χειρουργική Επέμβαση

Το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου “Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου: Εξατομικευμένη Χειρουργική Επέμβαση” (Κωδικός Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923») πραγματοποίησε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου , στις 17:30, ημερίδα προβολής και δημοσιότητας του έργου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης “Δημήτρης Χατζής” του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μπορείτε στον παρακάτω σύνδεσμο να παρακολουθήσετε το video της ημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ2ΕΔΚ-00971_15-9-2023