Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύναψης ανάθεσης έργου της υπ. αριθμ. πρωτ. 48/16-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε την σχετική απόφαση Απόφαση (pdf)

Δημοσιεύτηκε στις: 11 Δεκεμβρίου 2020